Tour trong nước

CHUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHÁCH HÀNG

CTY DU LỊCH PHƯỚC HẢI, CHUYÊN TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHÁCH HÀNG

Hội nghị khách hàng, hội thảo khách hàng, là việc mà tổ chức hay doanh nghiệp chủ động giao tiếp với khách hàng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Sự kiện này sẽ được tổ chức định kỳ ở mỗi doanh nghiệp.

ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẠI RESORT TROPICANA PHƯỚC HẢI

Hội nghị khách hàng, hội thảo khách hàng,  chính là lời tri ân sâu sắc mà Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên gửi đến khách hàng đã luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của mình. Qua đó cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm chăm sóc và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, của doanh nghiệp bạn với khách hàng.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp ý của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ, phong cách phục vụ, giúp đơn vị bạn ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao năng lực, phẩm chất  của đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.