Kỷ Niệm Tour

TOUR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM TẠI PHƯỚC HẢI

TOUR ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM TẠI PHƯỚC HẢI, TOUR ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM TẠI PHƯỚC HẢI
TOUR ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM TẠI PHƯỚC HẢI, TOUR ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM TẠI PHƯỚC HẢI
HẬN HẠNH ĐƯỢC CÙNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM, TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH VÀ HỘI NGHỊ TẠI RESORT TROPICANA PHƯỚC HẢI.

QUÝ KHÁCH MUỐN BIẾT CHI TIẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÀY XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY
 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM